طرح تخفیفاتی 55 – ویژه نوروز

طرح تخفیفاتی 55 – ویژه نوروز

اسپیلت بر اساس این طرح:

1- به همسفران و دوستانی که تا 5 اسفند نسبت به ثبت تورهای نوروزی داخلی اقدام کنند، 5% تخفیف خواهد داد.

2- ضمنا همسفرانی که از 90/7/1 تا کنون در بیش از 5 سفر چند روزه  شرکت کرده اند، از 5%  تخفیف اضافه بهره مند هستند.

( %10= %5+%5 - فقط تا 5 اسفند ) 

مشتاق دیدار شما در سفرهای نوروزی

اسپیلت البرز

تخفیف ویژه عید نوروز

کانال تلگرام اسپیلت

کانال تلگرام اسپیلت

اینستاگرام خارجی

شماره تلفن اسپیلت