تورهای یک روزه پنج شنبه

fasdfasdfasd
safdasdfasdf
safdasdfasdf
sadfasdfasd

خاطرات کاشان / می توان آغاز کرد و پایان خوبی ساخت...

تور یک روزه گلاب گیری کاشان

خاطرات و گفته های همسفران

12 اردیبهشت 1392

یاد خدا آرامش بخش قلب هاست

چه دعایی کنم بهتر از این که خدا در همین نزدیکی است.

یکی از بهترین سفرهای زندگیم را امروز همراه بهترین دوستم تجربه کردم.

 

به نام خداوند بخشنده و مهربان

فردا یک راز است نگرانش نباش

امروز یک خاطره بود حسرتش را نخور

و اما امروز یک هدیه است قدرش را بدان

نمی توان برگشت و آغاز خوبی داشت

می توان آغاز کرد و پایان خوبی ساخت

الهام

 

از برخورد خانم ترک زاده و آقا محمد خیلی راضی بودیم و در کنار آنها احساسا یک خانواده بزرگ را داشتیم و به ما خیلی خوش گذشت از زحمات شما کمال تشکر را داریم

 

خاله لیلا دوست دارم

نگار یعقوبی

 

 


کانال تلگرام اسپیلت

کانال تلگرام اسپیلت

اینستاگرام خارجی

شماره تلفن اسپیلت