خاطرات تور یک روزه سرپوش تنگه/ موجودات از نسل ابولبشر

تور یک روزه جنگل سرپوش تنگه

خاطرات و گفته های همسفران

27 اردبهشت 1392

به روز جمعه بیست و هفتم اردیبهست ماه، جمعی از خدم و حشم ، عازم سرپوشی شدیم تنگ به قصد سیر و سیاحت هوای بخوریم و اندر بهار روزی خوش کنیم به همراه ریحانه و آرش و آرزو و مانا و شعله و صحرا و من که ایمان باشم و انواع اطعمه که با خود به کوهستان بردیم و بر سر آبشاری تناول کردیم. به لطف و راهنمایی عده ای از موجودات از نسل ابولبشر که خود را اسپیلت می نامیدند و تا امرو فکر می کردیم این نام یک کولر گازی است.

والله اعلم – بیست و هفتم اردیبهشت یکهزار و سیصد و نود دو.

ایمان امریان

کانال تلگرام اسپیلت

کانال تلگرام اسپیلت

اینستاگرام خارجی

شماره تلفن اسپیلت