خاطرات سفر به کوهرنگ / بد نگویم به هوا، آب، زمین مهربان باشم.

تور کوهرنگ و عشایر بختیاری

خاطرات و گفته های همسفران

14 خرداد 1392

  یاد من باشد از فردا صبح جور دیگر باشم
بد نگویم به هوا، آب، زمین مهربان  باشم.
با مردم شهر و فراموش کنم هرچه گذشت
خانه دل، بتکانم از غم و به لبخندی خوش دست در دست زمان بگذارم، مهربان باشم  با مردم شهر و فراموش کنم هرچه گذشت ... گذشت ...
خیلی تجربه خوبی بود ، از زحمات لیدرهای مهربان و خوب هم تشکر می کنم.
به امید دیدار
الهام

 

کانال تلگرام اسپیلت

کانال تلگرام اسپیلت

اینستاگرام خارجی

شماره تلفن اسپیلت