خاطرات تور یک روزه جنگل پیچک / مثل همیشه منطقه بکر و زیبا بود ...

تور یک روزه جنگل پیچک

خاطرات و گفته های همسفران

7 تیر 1392

پونه هستم امروز در جنگل پیچک مثل همیشه منطقه بکر و زیبا بود و واقعا خود بیخود می شوم. خدا را بری هر لحظه شکر می کنم .

 

همه چیز عالی بود بخصوص از برخورد خوب راهنمایان تشکر می کنم.
ضمنا لازم است از مدیریت خوب جناب آقای صالحی تشکر کنم بخاطر مدیریت بسیار عالی ایشان که اگر نبود قطعا برنامه به این خوبی برگزار نمی شد.
نظری

 

کانال تلگرام اسپیلت

کانال تلگرام اسپیلت

اینستاگرام خارجی

شماره تلفن اسپیلت