گرامی داشت گشایش گران برودپیک

گرامی داشت گشایش گران برودپیک

باشگاه کوه نوردان آرش با همکاری و مساعدت شهردار محترم تهران و اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران مراسم بزرگداشت گشایش مسیر ایران در برودپیک را در روز چهارشنبه شانزدهم مرداد 1392 از ساعت 18:45 الی 20:20 در سالن همایش برج میلاد برگزار می نماید.

http://www.spilet.com/UploadFiles/Milad-Tower-Broad-Peak.jpg

کانال تلگرام اسپیلت

کانال تلگرام اسپیلت

اینستاگرام خارجی

شماره تلفن اسپیلت