مصاحبه شبکه ورزش با سهند عقدایی پیرامون حادثه برودپیک

حادثه برودپیک و مصاحبه شبکه ورزش

شبکه ورزش سیما با سهند عقدایی پیرامون برنامه کوهنوردی برودپیک و حادثه از دست دادن سه کوهنورد ایرانی ( آیدین بزرگی، پویا کیوان، مجتبی جراحی) مصاحبه ای انجام داد که درادامه می توانید آن را در 4 قسمت مشاهده کنید.

قسمت 1

 

قسمت 2

 

قسمت 3

 

قسمت 4

 

کانال تلگرام اسپیلت

کانال تلگرام اسپیلت

اینستاگرام خارجی

شماره تلفن اسپیلت