جشنواره روز ملی حفاظت از یوزپلنگ

جشنواره حفاظت از یوزپلنگ

هفتمین جشنواره روز ملی حفاظت از یوزپلنگ هفتم و هشتم شهریور ماه در محل باغ وحش تهران (پارک ارم ) برگزار می شود . شرکت برای عموم آزاد است.

کانال تلگرام اسپیلت

کانال تلگرام اسپیلت

اینستاگرام خارجی

شماره تلفن اسپیلت