تیم اسپیلت البرز موفق به صعود قله البروس شد.

تیم اسپیلت البرز موفق به صعود قله البروس شد.

طی اطلاعی که ساعاتی پیش توسط سهند عقدایی سرپرست تیم اسپیلت البرز رسید، این تیم موفق به صعود قله البروس شد.

تمامی اعضای تیم در سلامت کامل بسر می برند.

اسپیلت البرز برای این عزیزان موفقیتهای روزافزون را آرزو دارد.

اعضای تیم : احمد صابری، اسدالله سعادت نیاکی، حسین عموهادی، محمد شریف آبادی، محمد زارع بیدکی، حسین مرادی، مرتضی سرخانبگلی زاده، اسمعیل صائبی.

سرپرست: سهند عقدایی

صعود قله البروس توسط اسپیلت البرز

کانال تلگرام اسپیلت

کانال تلگرام اسپیلت

اینستاگرام خارجی

شماره تلفن اسپیلت