همایش همنوردان اسپیلت البرز برگزار شد

همایش همنوردان اسپیلت البرز برگزار شد

در این همایش که در محل خانه کوه نوردان تهران برگزار شد بیش از صد نفر از مسافران و همنوردان اسپیلت حضور داشتند و تقدیر و اعطای گواهی های صعود بیش از 80 نفر از کوه نوردان که طی سال 1390 همراه با اسپیلت البرز به قلل خارجی صعود کرده بودند اهداء شد.

همایش اسپیلت

کانال تلگرام اسپیلت

کانال تلگرام اسپیلت

اینستاگرام خارجی

شماره تلفن اسپیلت