خاطرات سفر به جنگل راش / سر راهی دوتا شد وای بر من .

تور یک روزه جنگل راش

خاطرات و گفته های همسفران

8 شهریور 1392

یک روز خوب، یک تور خوب، همسفران خوب
داره تموم میشه ..
به امید یک سفر جدید با تجربه های نو ...
ممنون
پگاه

 

با اسپیلت رفتم جنگل راش بارونی بود!
عالی بود شمال و آب و هواش
خوب و خوش و خرم بودن برو بچه هاش!
ارادتمند – خورشید

 

  سر راهی دوتا شد وای بر من .
رفیق از من جدا شد و.ای بر من.
رفیق از من جدا شد رفت به تهران.
به تهران آشنا شد وای بر من.
فی البداه  بود

 

کانال تلگرام اسپیلت

کانال تلگرام اسپیلت

اینستاگرام خارجی

شماره تلفن اسپیلت