خاطرات شهرستانک / تصویری به یاد ماندنی به یاد نهاد

تور یک روزه شهرستانک

خاطرات و گفته های همسفران

11 شهریور 1392

برای من که در وجودم از آغاز حیات عشق به طبیعت و پرندگان و زیبایی های که آفرینش نهادینه گشته است. این سفر سراسر خاطره بود از نقطه شروع آن تا دیدن آسمان آبی کوچه باغات و درختان آلبالو و سیب کوهی و گلابی و صدای پرندگان و موسیقی آب همه در ذهنم تصویری به یاد ماندنی به یاد نهاد و از این که پس از سالها دوباره به دامان طبیعت پناه بردم و خستگی هایم را سپردم و کوله باری از امیدم به زندگی با خویش به یادگار آوردم خوشحالم شایسته می دانم که در این مجال و مقال از دست اندرکاران محترم تور و گردشگری اسپیلت سپاس و قدردانی را به جا آورم و به امید که دگر بار به زودی زود با این دوستان سبزاندیش همسفر گردم.
مهسا لنگرودی

 

کانال تلگرام اسپیلت

کانال تلگرام اسپیلت

اینستاگرام خارجی

شماره تلفن اسپیلت