خاطرات صعود قله پهنه حصار / زیبا و پر صلابت

صعود قله پهنه سار( حصار)

خاطرات و گفته های همسفران

5 مهر 1392

عکاس : مصطفی کیا مکاری

 

قله پهنه حصار زیبا پر صلابت مثل سایر قله هایی که تا کنون صعود کردم مرا به سوی خود خواند و با آغوشی باز مرا پذیرفت. آیا فرصت دیگری می شود که بتوانم باز به آغوش تو بیایم؟!!!

 

کانال تلگرام اسپیلت

کانال تلگرام اسپیلت

اینستاگرام خارجی

شماره تلفن اسپیلت