خاطرات سفر به پیچک / فرداست که بینی بهشت همچون کف دست

تور یک روزه جنگل پیچک

خاطرات و گفته های همسفران

19 مهر 1392

گویند که دوزخی بود عاشق ومست / قولی است خلاف خلاف دل در آن نتوان بست
گر عاشق و میخواره به دوزخ باشد / فرداست که بینی بهشت همچون کف دست
امیر

 

بازی قشنگ پانتومیم با هیجان و شاد بود... با تشکر

 

کانال تلگرام اسپیلت

کانال تلگرام اسپیلت

اینستاگرام خارجی

شماره تلفن اسپیلت