خاطرات سفر به جنگل الیمستان / منظره های خوب و بکر

تور یک روزه جنگل الیمستان

خاطرات و گفته های همسفران

2 آبان 1392

با تشکر و سپاس از زحمات شما
پس از چند ماه خستگی روحی و جسمی با یک تور یک روزه در اسپیلت و همراهانی چون خانم رودابه جان و آقای عسگری این خستگی جند ماهه به کلی فراموش شد و با انرژی بیشتر در سفرهای اسپیلت شرکت خواهم کرد.
با تشکر
حبیبه صفایی

 

سلام خاله رودی، خاله دوست دارم، منو داداش دوست داشته باش.

 

کامل باید دست دوست را گرفت و به طبیعت قدم گذاشت تا کمی آروم شویم. 2 آبان با تور اسپیلت قدم به طبیعت گذاشتیم. نفس خوبی از نسیم و مه و باران در وجودم آمد که برای آخر هفته ای که همه درگیرن مناسب بود. خیلی خوشحالم که با دوستان خوبی آشنا شدم. انرژی خوبی داشتن . منظره های خوبی و بکری هنوز در ایران وجود دارد برای فریاد ما .
عید مبارک
پاک طینت

 

کانال تلگرام اسپیلت

کانال تلگرام اسپیلت

اینستاگرام خارجی

شماره تلفن اسپیلت