فاتحان برودپیک از آغاز تا صعود

فاتحان برودپیک از آغاز تا صعود


25 تیرماه 92 آیدین بزرگی یکی از سه گشایشگر مسیر ایران بر روی برودپیک از روی قله تماس گرفت و خبر غرور آفرین گشایش و صعود مسیر ایران بر روی این کوه سترگ را اعلام کرد.

آیدین بزرگی - مجتبی جراهی - پویا کیوان

اما این شادمانی دوام چندانی نداشت و ساعتی بعد خبر گم کردن مسیر بازگشت، همگان را در بهت و نگرانی فروبرد. تلاشها برای نجات جان آیدین بزرگی، مجتبی جراهی و پویا کیوان گشایشگران بی باک مسیر ایران به علت بدی آب و هوا راه به جایی نبرد و این 3 تن در سپیدی برف پوش هیمالیا برای همیشه آرمیدند.

در سالگرد این تراژدی تحریریه ای به پیشنهاد و سردبیری مدیریت اسپیلت البرز آقای سهند عقدایی تشکیل شد و با همراهی تنی چند از دوستان و همنوردان این 3 کوهنورد، ویژه نامه ای در 18 صفحه، در روز پنجشنبه 26 تیرماه در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر گردید.

در این ویژه نامه ( که لینک مطالب آن ذیلا آمده است ) می خوانیم:

پایان غمبار یک تلاش ارزشمند

فاتحان برودپیک از آغاز تا صعود

ماندن یا رفتن با نداشته ها؟

شاهد مرگ دیگری بودن از مرگ هم سخت تر است

انتخاب حق مجتبی بود

اشتباهات سرپرستی و حتی بچه هایمان را بپذیریم

آیدین روی زمین جانش را برای دوستانش می گذاشت چه برسد به کوه

برودپیک حجاب را از چهره کوهنوردی ایران برداشت

من هنوز نمی توانم یک لیوان آب بخورم و یاد بچه ها نیفتم!

عقل و احساسات در کوهنوردی با نگاهی به برودپیک

کانال تلگرام اسپیلت

کانال تلگرام اسپیلت

اینستاگرام خارجی

شماره تلفن اسپیلت