برترین عکسهای ارسالی همسفران در نظرات بعد از تور تعطیلات خرداد

برترین عکسهای ارسالی همسفران در نظرات بعد از تور تعطیلات خرداد

وعده داده بودیم از بین عکسهای ارسالی همسفران در صفحه نظرات بعد از تور تعطیلات خرداد که امکان امتیازدهی به تورها و نیز بارگزاری عکسهای همسفران اسپیلت را فراهم می کند به 3 عکس برتر جوایزی اهداء کنیم.

موضوعات طبیعت، زندگی محلی و گردشگری از سوی همکاران واحد تحریریه برای انتخاب عکسها در دستور کار قرار گرفت و پس از چندین مرحله بررسی، 3 عکس از مجموع عکسهای ارسالی همسفران از دید تحریریه اسپیلت مقام برتر رو کسب کردند.

به همین خاطر مجموعه اسپیلت تصمیم گرفت از 3عکاس این تصاویر منتخب قدردانی نموده و عیدی خود را در ایام تعطیلات عیدفطر به آنان پیشکش نماید.

نفرات برتر به شرح ذیل انتخاب و جوایز خود را از اسپیلت دریافت می کنند.

نفر اول :  خانم پرنیان نقشینه، حضور رایگان در یکی از تورهای تعطیلات عید فطر به انتخاب خودشان.

 

نفر دوم: خانم آیلا هاشمی، 50 درصد تخفیف از مبلغ کل تورهای تعطیلات عید فطر به انتخاب خودشان.

 

نفر سوم:  آقای سجاد سلیمی، 30 درصد تخفیف از مبلغ کل تورهای تعطیلات عیدفطر به انتخاب خودشان.

کانال تلگرام اسپیلت

کانال تلگرام اسپیلت

اینستاگرام خارجی

شماره تلفن اسپیلت