کمونیزم زیر گام های کوهنوردان ایرانی

کمونیزم زیر گام های کوهنوردان ایرانی

کوهنوردان ایرانی که چندی پیش قله کورژنفسکایا در کشور تاجیکستان را صعود کرده بودند، موفق شدند در تلاشی قابل تقدیر بر بلندای کمونیزم، بلندترین قله ی کشور تاجیکستان به ارتفاع 7495 متر بایستند.

اسپیلت البرز ضمن عرض تبریک ، افتخار هماهنگی و برگزاری موفق این صعودها را دارد.

اعضاء تیم عبارت است از آقایان: سید واسع سید موسوی، انورمحمدزاده، مهدی هنرمند و مصطفی گلستانی نژاد.

سلامتی این عزیزان را در راه بازگشت به وطن آرزومندیم.

 

کانال تلگرام اسپیلت

کانال تلگرام اسپیلت

اینستاگرام خارجی

شماره تلفن اسپیلت