خاطرات تور مراغه و مهاباد/ مادرم به رصد خانه رفت ودید خواجه نصیر ...

تور مهاباد و مراغه

خاطرات و گفته های همسفران

6 اردیبهشت 1391

  در سفر مراغه دریافتیم که قبل از اختراع کریستف کلمب، خواجه نصیرالدین طوسی ستاره شناسان سمرقند و چین را در...

 نتوان که راه تاریک و لغزان است
و گر دست محبت سوی کسی آزی
به اکراه آورد دست از بغل بیرون
که سرما سخت و سوزان است
منم من میهمان هرشب، رویی وش مغمومم
منم من سنگ تیپا خورده رنجور
منم دشنام پست آفرینش
نغمه تا جور
نه از رومم نه از سنگم
همان بی رنگ بی رنگم
بیا بگشا، بگشا دل تنگم رضا نوروز بیگی

 

  راهنمای ما جوان خوب و دوست داشتنی است سهیل آقای تقوی را میگویم...

ما همیشه که سفر میرفتیم با صالحی میرفتیم اما این دفعه صالحی نبود و سهیل آمده بود، از قرار مجردها کم بودند و اتاق بنده را با سهیل آقا انداختند ما با پای لنگان به اتاق رفتیم و رئیس کاروان این جوان شاد و سرحال هم آمد تخت از قراری دو نفره بود و بنده به خنده گفتم از بنده نمی ترسی بلوف کارگر افتاد و سهیل ترسان لرزان تختی آنطرفتر داد برایش زدند اول شب که میخواستم بخوابم از شجاعت این جوان سرگروه به قول ناصردین شاه خندهمان گرفت حالا هم وقتی یادم می افتد خندهامان میگیرد و شما هم اگر من را ببینید خنده تان میگیرد. امیرحسین سجادیه

 

 در سفر مراغه دریافتیم که قبل از اختراع کریستف کلمب، خواجه نصیرالدین طوسی ستاره شناسان سمرقند و چین را در ز... خود پرورش میداد و گاهی اوقات که روی تپه مه میشد و صاخش ( شاخص ) نجوم معلوم نبود شاگردان خود را به غارهای زیر رصد خانه میبرد تا با هم در هاون آب بکوبند و البته واضح است که بعد از سه بار کوبیدن در هاون آن غ... واجب میشد!!! همسفران اطباء در سفر مهاباد و مراغه

 

   اسپیلت یک نوع کولری است 4 دور و بر آن دیفارهای سردی قرار گرفته است یعنی من این سه روز در کردستان سردم شد. مادرم به رصد خانه رفت ودید خواجه نصیر الدین طوسی و کریستف کلمب دارند با هم دیگر حرف میزنند. هامون 11 ساله

 

کانال تلگرام اسپیلت

کانال تلگرام اسپیلت

اینستاگرام خارجی

شماره تلفن اسپیلت