انسانی برای خود، حاصل یک صعود ناب (مصاحبه سهند عقدایی با دنیای اقتصاد)

انسانی برای خود، حاصل یک صعود ناب

گفت و گوی سهند عقدایی مدیر عامل اسپیلت با روزنامه دنیای اقتصاد

سهند عقدایی در این مصاحبه از اقدامات مورد نیاز برای سفر به هیمالیا می گوید و اینکه چطور یک کوهنورد می تواند از آمادگی خود برای رفتن به چنین سفری اطمینان حاصل کند. وی با توجه به تجربه های فراوانی که در این زمینه دارد، از اولین سفرش به هیمالیا و خاطره هایی که در یک صعود ناب داشته می گوید، خاطره هایی که هر کوهنورد حرفه ای و یا هر مخاطبی که آن را بخواند دشواری های تصمیم گیری را در آن شرایط سخت درک خواهد کرد.

http://www.spilet.com/UploadFiles/aghdaeis-spilet-sang.jpg

برای خواندن گزارش کامل مصاحبه اینجا کلیک کنید.


همچنین :
گزارش مصاحبه سهند عقدایی با روزنامه دنیای اقتصاد با موضوع "چگونه ساماندهی تعطیلات بر هزینه سفر تاثیر می گذارد؟" را نیز در اینجا بخوانید.

کانال تلگرام اسپیلت

کانال تلگرام اسپیلت

اینستاگرام خارجی

شماره تلفن اسپیلت