مرز رودخانه های رنگارنگ Meeting of Waters

مرز رودخانه های رنگارنگ Meeting of Waters

مشاهده ی آب رودخانه ها لذت بخش است، اما چیز عجیبی نیست. ماجرا وقتی عجیب می شود که دو نوع آب با دو رنگ و غلظت مختلف در کنار هم قرار می‏گیرند و منظره‏ی حیرت انگیزیرا در طبیعت تشکیل می‏دهند.

مرز رودخانه های رنگارنگ

این پدیده ی شگفت انگیز وقتی اتفاق می افتد که دو رودخانه ی عظیم از شعبه های اصلی آمازون یعنی "ریو نگرو" و "سیلوموئس" به هم می‏رسند و این دو رودخانه تا چندین کیلومتر در کنار هم جریان پیدا می‏کنند بی آنکه آبهایشان با هم مخلوط شود. دلیل این اتفاق در تفاوت دما، غلظت، سرعت و حجم آب دو رودخانه است.

پدیده مرز رودخانه آمازون

دیدار از این پدیده ی نادر طبیعت، آن هم سوار برکشتی کروز، قطعا از خاطره انگیز ترین لحظات تور جنگلهای آمازون اسپیلت خواهد بود.
 

کانال تلگرام اسپیلت

کانال تلگرام اسپیلت

اینستاگرام خارجی

شماره تلفن اسپیلت