دستان مملو از مهر در دستان محروم از ماه مهر

دستان مملو از مهر در دستان محروم از ماه مهر

در برنامه تور طبس و نایبند، آبان ماه امسال با هماهنگی قبلی صورت گرفته، همسفران اسپیلت برای کودکان محروم روستای نایبند کتاب و لوازم تحریر تهیه کرده و روزی که به این منطقه زیبا و دور افتاده رسیدند تحویل مدرسه ی روستا دادند که مقداری از آن هم بین کودکان توزیع شد. همچنین در پایان سفر همسفران به جمع آوری زباله های روستا پرداختند.

دستان پر مهر برای کودکان طبس

 

دستان پر مهر برای کودکان طبس 2

 

دستان پر مهر برای کودکان طبس 3

تهیه مطلب : بابک منفرد

 

کانال تلگرام اسپیلت

کانال تلگرام اسپیلت

اینستاگرام خارجی

شماره تلفن اسپیلت