جملات زيبا بفرستيد، هديه بگيريد

جملات زيبا بفرستيد، هديه بگيريد

همسفران و همراهان گرامي
جملات زيباي خود را در مورد طبيعت و طبيعتگردي براي ما ارسال نماييد تا اين مهم هميشه در ذهن و يادمان بماند.
هر هفته به رسم تشكر هديه اي به ارسال كننده ي زيباترين جمله اهداء خواهد شد.

شماره ارسال جملات از طريق تلگرام:
٠٩١٠٨٦٦٦٩٠٢

جملات زيبا بفرستيد، هديه بگيريد

همه با هم براي ترويج فرهنگ طبيعتگردي صحيح تلاش كنيم.

 

کانال تلگرام اسپیلت

کانال تلگرام اسپیلت

اینستاگرام خارجی

شماره تلفن اسپیلت