اسپیلت برگزیده برترین های گردشگری

قدردانی از مدیریت اسپیلت در سمینار برترین های گردشگری

در سمینار برترین های گردشگری که در تاریخ 91/7/13  برگزار شد، از جناب آقای ابراهیم صالحی مدیر تورها و رئیس هیئت مدیره اسپیلت به عنوان فعال برگزیده طبیعت گردی تقدیر به عمل آمد. همگی همکاران اسپیلت نیز این فرصت را غنیمت شمرده و به پاس زحمات مستمر و مشفقانه در راه توسعه طبیعت گردی در ایران، این موفقیت را به ایشان تبریک می گوییم.

اسپیلت البرز برگزیده برترین های گردشگری

کانال تلگرام اسپیلت

کانال تلگرام اسپیلت

اینستاگرام خارجی

شماره تلفن اسپیلت