خاطرات تور کویر ورزنه/ یه روز زهرا از خارج داشت میومد ...

تور ورزنه، تالاب گاوخونی

خاطرات و گفته های همسفران

12 آبان 1391

یه روز زهرا از خارج داشت میومد و چون شیوا خیلی به زهرا عاشق بود براش کادو یک تور گرون از اسپیلت خرید که ... (شیوا دستمو خط زد!) برن با هم کویر بگردن، تور خیلی خوب بود و زهرا هم به شیوا عاشق شد!
بسیار زیاد خوش گذشت ... بهزاد

 

سفر دوروزه با خانواده ام و گروه اسپیلت نکات جالب زیادی داشت از جمله :
پیاده روی در ماسه های نرم، فرصتهای خوب برای عکاسی، همکاری و کار گروهی، اطلاعات جدید جغرافیایی و زندگی اجتماعی مردم بومی، فرصتهای خوب شادی گروهی و آواز دسته جمعی و ...
برای فرزندانم نیز فرصت خوبی برای آشنایی با چهره های جدید و شهرهای جدید ...
بهترین خاطره پیاده روی در ماسه ها و عکاسی بود و کلی اطلاعات درباره گیاهان از محمدی که فراموش نمی شود.
متشکرم از همه آقایان صالحی و سعید و رسول

 

خاطرات سفر ورزنه - نقاشی زهرا صفی نور

نقاشی از زهرا صفی نور

 

کانال تلگرام اسپیلت

کانال تلگرام اسپیلت

اینستاگرام خارجی

شماره تلفن اسپیلت