خاطرات تور کویر لوت و کلوت / مراسم دل کندن و خداحافظی

تور لوت و کلوت و ارگ راین

خاطرات و گفته های همسفران

2 آذر 1391

سفر در کنار کسی که تا آخر عمر در حسرت کارهای خفن ورزشی اش خواهم موند (آقای فریدیان) افتخار بزرگی بود.

 

دلم تنگ شد چند دقیقه دیگه قطار میرسه و مراسم دل کندن و خداحافظی ...

سفر خوبی بود خیلی خوب. شانس زندگی ام بود که موقع اومدن از قطارجا نموندم. طبیعت کویر عالی بود. به نظرمبهتر از همیشه اومد. لیدرهام (مرتضی و آقای فریدیان) رو خیلی خیلی دوست داشتم و همسفرهای خوب .

تنها اومدم به سفر ولی غریب و تک نموندم. آخ قطار ایستاد ... !!

مینا پیشوا

 

روز نخست چون دم رندی زدیم عشق ... شرط آن بود که جز ره این شیوه نسپریم ...

آرش

 

کانال تلگرام اسپیلت

کانال تلگرام اسپیلت

اینستاگرام خارجی

شماره تلفن اسپیلت