تور خارجی کوهنوردی

البروس و دیدار از مسکو و سن پترزبورگ

البروس و دیدار از مسکو و سن پترزبورگ

تاریخ اجرا : 
10 مرداد تا 21 مرداد

قیمت : 
1950 یورو + هزینه بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی
البروس و دیدار از مسکو و سن پترزبورگ

البروس و دیدار از مسکو و سن پترزبورگ

تاریخ اجرا : 
10 مرداد تا 16 مرداد

قیمت : 
1250 یورو + هزینه بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی
مون بلان  و دیدار از اروپا

مون بلان و دیدار از اروپا

تاریخ اجرا : 
19 مرداد تا 25 مرداد

قیمت : 
2090 يورو + بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی
مون بلان  و دیدار از اروپا

مون بلان و دیدار از اروپا

تاریخ اجرا : 
19 مرداد تا 28 مرداد

قیمت : 
2690 يورو + بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی
کلیمانجارو و طبیعت آفریقا

کلیمانجارو و طبیعت آفریقا

تاریخ اجرا : 
16 شهریور تا 26 شهریور

قیمت : 
2990 دلار آمریکا + بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی
کلیمانجارو و طبیعت آفریقا

کلیمانجارو و طبیعت آفریقا

تاریخ اجرا : 
16 شهریور تا 22 شهریور

قیمت : 
1890 دلار+هزینه بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی
کلیمانجارو و طبیعت آفریقا

کلیمانجارو و طبیعت آفریقا

تاریخ اجرا : 
16 شهریور تا 24 شهریور

قیمت : 
2540 دلار+هزینه بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی
راهپیمایی در هیمالیای هند و صعود قله پاگارچولی

راهپیمایی در هیمالیای هند و صعود قله پاگارچولی

تاریخ اجرا : 
19 مهر تا 3 آبان

قیمت : 
1990 دلار+ بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی
دور آناپورنا

دور آناپورنا

تاریخ اجرا : 
4 آبان تا 21 آبان

قیمت : 
از 1640 دلار+هزینه بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی
مراپیک / 6654 متر

مراپیک / 6654 متر

تاریخ اجرا : 
4 آبان تا 21 آبان

قیمت : 
از 2190 دلار+هزینه بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی
کمپ اصلی اورست و قله کالاپاتار - نپال

کمپ اصلی اورست و قله کالاپاتار - نپال

تاریخ اجرا : 
4 آبان تا 17 آبان

قیمت : 
از 1590 دلار+هزینه بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی
تور بزرگ کمپ اصلی اورست

تور بزرگ کمپ اصلی اورست

تاریخ اجرا : 
4 آبان تا 23 آبان

قیمت : 
از 1990 دلار+هزینه بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی
آيلندپيک  و کمپ اصلی اورست

آيلندپيک و کمپ اصلی اورست

تاریخ اجرا : 
4 آبان تا 23 آبان

قیمت : 
از 2190 دلار+هزینه بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی
کلیمانجارو و طبیعت آفریقا

کلیمانجارو و طبیعت آفریقا

تاریخ اجرا : 
12 بهمن تا 22 بهمن

قیمت : 
2990 دلار آمریکا + بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی
کلیمانجارو و طبیعت آفریقا

کلیمانجارو و طبیعت آفریقا

تاریخ اجرا : 
12 بهمن تا 20 بهمن

قیمت : 
2540 دلار+هزینه بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی
کلیمانجارو و طبیعت آفریقا

کلیمانجارو و طبیعت آفریقا

تاریخ اجرا : 
12 بهمن تا 18 بهمن

قیمت : 
1890 دلار+هزینه بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی

کانال تلگرام اسپیلت

کانال تلگرام اسپیلت

اینستاگرام خارجی

شماره تلفن اسپیلت