تور خارجی کوهنوردی

آيلندپيک  و کمپ اصلی اورست

آيلندپيک و کمپ اصلی اورست

مدت زمان : 
20 روزه

قیمت : 
از 2190 دلار+هزینه بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی
البروس و دیدار از مسکو و سن پترزبورگ

البروس و دیدار از مسکو و سن پترزبورگ

مدت زمان : 
12 روزه

قیمت : 
1950 یورو + هزینه بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی
البروس و دیدار از مسکو و سن پترزبورگ

البروس و دیدار از مسکو و سن پترزبورگ

مدت زمان : 
7 روزه

قیمت : 
1250 یورو + هزینه بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی
مون بلان  و دیدار از اروپا

مون بلان و دیدار از اروپا

تاریخ اجرا : 
19 مرداد تا 25 مرداد

قیمت : 
2090 يورو + بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی
مون بلان  و دیدار از اروپا

مون بلان و دیدار از اروپا

تاریخ اجرا : 
19 مرداد تا 28 مرداد

قیمت : 
2690 يورو + بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی
کلیمانجارو و طبیعت آفریقا

کلیمانجارو و طبیعت آفریقا

مدت زمان : 
11 روزه

قیمت : 
2990 دلار آمریکا + بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی
کلیمانجارو و طبیعت آفریقا

کلیمانجارو و طبیعت آفریقا

مدت زمان : 
9 روزه

قیمت : 
2540 دلار+هزینه بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی
کلیمانجارو و طبیعت آفریقا

کلیمانجارو و طبیعت آفریقا

مدت زمان : 
7 روزه

قیمت : 
1890 دلار+هزینه بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی
دور آناپورنا

دور آناپورنا

مدت زمان : 
18 روزه

قیمت : 
از 1640 دلار+هزینه بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی
راهپیمایی در هیمالیای هند و صعود قله پاگارچولی

راهپیمایی در هیمالیای هند و صعود قله پاگارچولی

مدت زمان : 
15 روزه

قیمت : 
1990 دلار+ بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی
آکونکاگوا/ 6962 متر

آکونکاگوا/ 6962 متر

مدت زمان : 
22 روز

قیمت : 
5200 دلار+هزینه بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی
مراپیک / 6654 متر

مراپیک / 6654 متر

مدت زمان : 
18 روزه

قیمت : 
از 2190 دلار+هزینه بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی
کمپ اصلی اورست و قله کالاپاتار - نپال

کمپ اصلی اورست و قله کالاپاتار - نپال

مدت زمان : 
14 روزه

قیمت : 
از 1590 دلار+هزینه بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی
تور بزرگ کمپ اصلی اورست

تور بزرگ کمپ اصلی اورست

مدت زمان : 
20 روزه

قیمت : 
از 1990 دلار+هزینه بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی

کانال تلگرام اسپیلت

کانال تلگرام اسپیلت

اینستاگرام خارجی

شماره تلفن اسپیلت