تور خارجی کوهنوردی

مون بلان  و دیدار از اروپا

مون بلان و دیدار از اروپا

مدت زمان : 
7 روزه

قیمت : 
2190 يورو + بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی
مون بلان  و دیدار از اروپا

مون بلان و دیدار از اروپا

مدت زمان : 
10 روزه

قیمت : 
2790 يورو + بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی
کمپ اصلی اورست و قله کالاپاتار - نپال

کمپ اصلی اورست و قله کالاپاتار - نپال

تاریخ اجرا : 
4 آبان تا 17 آبان

قیمت : 
از 1590 دلار +هزینه بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی
کمپ اصلی اورست و قله کالاپاتار - نپال

کمپ اصلی اورست و قله کالاپاتار - نپال

تاریخ اجرا : 
4 آبان تا 23 آبان

قیمت : 
از 1990دلار+هزینه بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی
مراپیک / 6654 متر

مراپیک / 6654 متر

تاریخ اجرا : 
4 آبان تا 21 آبان

قیمت : 
از 2190 دلار+هزینه بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی
دور آناپورنا

دور آناپورنا

تاریخ اجرا : 
4 آبان تا 21 آبان

قیمت : 
از 1590 دلار+هزینه بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی
آیلندپیک/ 6165 متر

آیلندپیک/ 6165 متر

تاریخ اجرا : 
4 آبان تا 23 آبان

قیمت : 
از 2190 دلار+هزینه بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی
راهپیمایی در هیمالیای هند و صعود قله پاگارچولی

راهپیمایی در هیمالیای هند و صعود قله پاگارچولی

تاریخ اجرا : 
4 آبان تا 17 آبان

قیمت : 
1990 دلار+ بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی
کلیمانجارو و طبیعت آفریقا

کلیمانجارو و طبیعت آفریقا

تاریخ اجرا : 
12 بهمن تا 22 بهمن

قیمت : 
2740 دلار آمریکا + بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی
کلیمانجارو و طبیعت آفریقا

کلیمانجارو و طبیعت آفریقا

تاریخ اجرا : 
12 بهمن تا 20 بهمن

قیمت : 
2350 دلار+هزینه بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی
کلیمانجارو و طبیعت آفریقا

کلیمانجارو و طبیعت آفریقا

تاریخ اجرا : 
12 بهمن تا 18 بهمن

قیمت : 
1750 دلار+هزینه بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی
تور صعود قله البروس و دیدار از مسکو و سن پترزبورگ

تور صعود قله البروس و دیدار از مسکو و سن پترزبورگ

مدت زمان : 
11 روزه

قیمت : 
1950 یورو+ بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی
البروس /5642 متر

البروس /5642 متر

مدت زمان : 
6 روزه

قیمت : 
1090 یورو + هزینه بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی

کانال تلگرام اسپیلت

کانال تلگرام اسپیلت

اینستاگرام خارجی

شماره تلفن اسپیلت